2018.03.15

Március 15.

Gerendáson emlékeztünk a magyarság egyik legjelesebb ünnepén, az 1848-’49-es forradalom és szabadságharc emléknapján.

Ünnepi köszöntőmben elmondtam, hogy a szabadságot az alkotni képes, a közös célokért tenni tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak.
Kitértem arra is, hogy a márciusi ifjak, Petőfiék, Kossuthék és Batthyányék példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a jobbításra kell fordítanunk.
...és egyszer majd el kell számolnunk az elvégzett munkával, mert, ahogy Széchenyi fogalmazott: „Az ember annyit ér, amennyit használ.”